Lära sig poesi

Att ha en blogg handlar till största del om att kunna uttrycka sig på ett bra sätt i text och skrift. Detta är en konst i sig och det finns en mängd olika typer av texter som man kan skriva. En stil som kanske inte är så vanlig just inom bloggvärlden är poesi. Poesiskrivande har blivit ett ganska stort intresse på senare tid. Såväl unga som gamla har plockat upp sina pennor och låtit kreativiteten flöda. Det finns forum på internet där vem som helst kan lägga upp sin dikt eller prosa. Att uttrycka sig i ord har aldrig varit lika inne som nu. Det är inte ovanligt att se kommuner anordna poesiföreläsningar eller poesitävlingar. I bokhyllorna hemma har nu alla en bok med poesi – om inte en bok med sina egna. Öppnar man en gammal dams dagbok lär det finnas en hel del poesi och lika så om du kollar i en högstadieelevs matematikblock.

Det är dock inte att bara sätta sig ner och låta känslorna bli till ord. Poesi har en rytm, en specifik form som man måste följa för att få kalla det poesi. Prosa är namnet för texter där kreativiteten inte är bunden till versmått och rim. Vilket poesi är. Poesi är ofta indelat i flera stycken och ska ha en rimmande följetong. Läran m poesi kallas poetik och kommer från det grekiska språket – där även poesi först tog sitt avstamp i konstens värld. För att beskriva vad en dikt är används ofta denna vers:

Ser ni, gossar, om jag säger så här: Jag stiger upp klockan åtta och tvättar mig och dricker kaffe, så är det prosa. Men om jag säger så här: Klockan åtta stiger jag opp, tvättar min kropp och dricker kaffe med dopp, då är det poesi. – Svensk blandning, 1981

Vill man lära sig att skriva poesi finns det många kommuner som anordnar lektioner för allmänheten. Det är också enkelt att söka sig till information via Internet nu för tiden. Den bästa lektionen är dock att själv läsa mycket poesi och lära sig genom att utöva det. De första hundra poesierna man skriver blir inte bra. Det gäller att vara kritisk, följa regler men samtidigt låta språket klä känslorna. Poesi är den finaste formen av skrift.